Mikierių atodanga

Aprašymas

Tai viena vaizdingiausia Šventosios upės slėnio vieta, traukianti tiek turistus, tiek atodangą tyrinėjančius mokslininkus.

Teigiama, jog Šventosios slėnis pra­dėjo formuotis maždaug prieš 10 –12 tūks­tančių metų. Per paskutinįjį apledėjimą ji sugebėjo pragraužti visą Mikierių apy­linkėse buvusią smėlingų – žvirgždingų nuo­gulų storymę (beveik 20 metrų storio) ir net po jomis esantį moreninį priemolį. Vėliau, besistumdydama į šonus, ji plati­no slėnį ir formavo terasines aikšteles. Mikierių apylinkėse didžiausią Švento­sios slėnio dalį užima pirmoji terasinė aikštelė, kurios plotis vietomis siekia iki pusės kilometro. Kirsdama smėlingas nuogulas, čia Šventoji iki galo praplėtė savo kilpas. Todėl ties Mikieriais upės vingiai yra platus, apvalūs, vietomis net baigia susijungti. Vingiuose pasi­taiko net priešsrovių. Apibūdinant upių vagas, naudojamas toks terminas — vingiuotumo koeficientas. Tai štai, lyginant su kitomis Šventosios dalimis, ties Mikie­riais šis koeficientas pats didžiausias — 2,14.

Kontaktai

Anykščiai Mikierių atodanga (55.66399050,25.19606230)

Kodėl verta rinktis mus?

Geriausios kainos garantija

Nemokamas kupono keitimas

Konsultacijos ir pagalba

Pinigų grąžinimo garantija

Informatyviausi paslaugų aprašymai

Išskirtinio sveikinimo galimybė